Privacy en (persoons)gegevens

Wij willen je graag informeren over de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring lees je onze gegevens, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je gegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing als je onze website bezoekt en gebruik maakt van onze diensten.

Verwerking persoonsgegevens

Horeca Netwerk gaat vertrouwelijk om met de persoonlijke informatie die je ons geeft. Wij treffen dan ook alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens veilig te verwerken, zoals encryptie (door bijvoorbeeld een SSL-layer). We verwerken je persoonsgegevens op een transparante en zorgvuldige wijze, alles in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op de naleving van deze wetgeving. Klachten over de verwerking van je persoonsgegevens kunnen aan de Autoriteit worden gericht.

Doeleinden

Horeca Netwerk verzamelt enkele persoonsgegevens, waaronder je naam, telefoonnummer en e-mailadres. Verder bewaren we je accountgegevens als je die hebt. Je persoonsgegevens verwerken we voor het leveren van onze diensten, het opnemen en onderhouden van eventueel persoonlijk contact en om onze nieuwsbrieven te versturen. Je toestemming kan je te allen tijde weer intrekken. Wij verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze diensten, daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen en dienstverlening te verbeteren (gerechtvaardigd belang).

Horeca Netwerk verwerkt jouw gegevens slechts binnen de EER en geeft jouw gegevens slechts door aan de binnen de diensten aanwezige leveranciers en aanbieders wanneer jij daar om vraagt. Horeca Netwerk blijft gerechtigd om alle informatie die je aan ons hebt verstrekt te gebruiken in lijn met deze spelregels.

Je hebt ook rechten

Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Klik dan hier en stuur ons eenvoudig een e-mail met het verzoek tot inzage in je gegevens. Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Wij zullen bij een gericht verzoek zo snel mogelijk reageren, althans binnen vier weken.

Bewaren persoonsgegevens

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om jou de diensten te kunnen verschaffen waar je om hebt gevraagd. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven. Heb je nog vragen of opmerkingen over ons privacy beleid? Neem dan gerust contact met ons op.

Onze contactgegevens
Horeca Netwerk
Hanzelaan 351
8017 JM Zwolle
KvK-nummer: 69238014

Wijzigingen

Horeca Netwerk behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid op elk moment te wijzigen of aan te passen. De meest up-to-date versie van ons privacy beleid staat altijd op onze website. *Laatst gewijzigd: 6 oktober 2018